Document | Datum: 17-11-2009


Gebiedsgericht Integraal Veiliger (GIV)

Bron: TransumoGepubliceerd: 17-11-2009
Documenttype: Projectflyer
Gerelateerd: Nieuws / Competenties / Projecten / Documenten / Artikelen


Download document / Bron van document


Inhoud:
In de laatste tien jaar is het risico om in het Nederlandse verkeer om te komen (aantal verkeersdoden per gereden motorvoertuigkilometer) met ruim 5% per jaar gedaald (SWOV-rapport R-2009-14). Daarvoor zijn voornamelijk verbeteringen in de infrastructuur, de handhaving en voertuigmaatregelen verantwoordelijk, alle passend binnen het Duurzaam Veilig-concept waarvoor alle Nederlandse wegbeheerders in 1999 een convenant hebben ondertekend. Voor ziekenhuisgewonden is het beeld minder rooskleurig. Om het tempo van verbetering vast te houden en om de trend voor ziekenhuisgewonden om te buigen, is naast het staande beleid, nieuw beleid nodig. De contouren tekenden zich aan het begin van het Transumo-programma af. Het beleid werd gedecentraliseerd, wegbeheerders probeerden binnen een gebied samen te werken en het veiligheidsbeleid diende geïntegreerd te worden met andere beleidsvelden, met name milieu en bereikbaarheid. Daarbij was men op zoek naar manieren om dit beleid gestalte te geven. Weten waar naartoe is één, hoe daar te komen is twee. Het Transumo-project Gebiedsgericht Integraal Veiliger (GIV) richtte zich op beide aspecten. Dat deze keuze juist was bleek in 2008 toen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (Ministerie van VenW) verscheen. Hierin zijn als pijlers opgenomen het staande beleid Duurzaam Veilig, en als nieuwe elementen samenwerking en de integrale benadering.Documenten toevoegen? Klik hier!


Deel dit artikel:                   

Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp
Nieuwsbericht
VolkerWessels lanceert Asset.Insight.
Nieuwsbericht
Klimaatbegroting 2019 Eindhoven: CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van de inwoners
Nieuwsbericht
IPO: Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
VNG: In het belang van onze inwoners
Nieuwsbericht
Tiny Forest verbindt buurt met natuur
Nieuwsbericht
Helmond kiest voor slimme verlichting op maat met nieuwste generatie bewegingssensoren
Weblogposting
Een kijkje in de 'groenste' transferiumgarage van Nederland
Nieuwsbericht
Eerste twaalf partnergemeenten Tiny Forest bekend
Nieuwsbericht
Vakbeurs Openbare Ruimte 2018: Vakantie? Niet voor openbare ruimte
Weblogposting
Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
Nieuwsbericht
Luchtkwaliteit binnensteden nog dit jaar verbeterd
Nieuwsbericht
Sweco & 4cast bereiden provincie Utrecht voor op toekomstig verkeersbeleid
Nieuwsbericht
Brede coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt
Nieuwsbericht
Vakbeurs Openbare Ruimte 2018: Beurs bruist van de nieuwe ontwikkelingen
Weblogposting
De Staat van het Nederlandse waterbeleid
Nieuwsbericht
Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen
Artikel
Lightwell & Tomingroep zetten Almere in mooi licht
Weblogposting
Henk de Jong nieuwe algemeen directeur PBLQ
Nieuwsbericht
Europese steden onderschatten potentieel van fietsers en voetgangers
Nieuwsbericht
[Banners]