hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-09-2011Werkzaamheden Marinus van Tyrusviaduct, Utrecht
Van maandag 5 september tot en met vrijdag 16 september voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan het Marinus van Tyrusviaduct. Dit viaduct over de A2 verbindt Strijkviertel met Papendorp en wordt onder andere voorzien van definitieve barriers en een ‘lightmark’. Deze lightmark is een opvallende lichtmast die speciaal ontworpen is voor deze locatie. Het verkeer ondervindt hinder van deze werkzaamheden in de vorm van afsluitingen.

De werkzaamheden starten op maandagochtend 5 september en duren tot vrijdagavond 16 september. In deze periode is de noordelijke poot van het viaduct, de OV-baan, beperkt beschikbaar. Er wordt een om-en-om regeling geplaatst over een lengte van ongeveer 300 meter.

Op de zuidelijke poot, het deel van het viaduct voor autoverkeer, wordt één rechtsafstrook, de rechter rijstrook, bij de verkeerslichten afgesloten. Er blijft één rijstrook beschikbaar. Deze afsluiting geeft naar verwachting geen overlast.

Het plaatsen van de ‘lightmark’ gebeurt in de avond en nacht van donderdag 8 september. In deze avond en nacht wordt het gehele viaduct afgesloten voor alle verkeer van 21.00 tot 06.00 uur. In geval van slechte weersomstandigheden worden de werkzaamheden uitgesteld.

Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de A2 en aansluitende wegen. De capaciteit wordt vergroot waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder en de overlast zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op www.rijkswaterstaat.nl en/of www.utrechtbereikbaar.nl.Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]