hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 04-06-2013Eerste Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving gepresenteerd
Gemeenten vinden de stagnatie van de woningmarkt en de slechte doorstroming op dit moment het grootste probleem in de fysieke leefomgeving. Toch kan het Woonakkoord als middel om de woningmarkt uit het slop te trekken op weinig steun rekenen. Maatregelen als de verhuurdersheffing zijn ook zeer impopulair. Dat blijkt uit de Barometer Fysieke Leefomgeving die advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vandaag in Zwolle hebben gepresenteerd. Minister Stef Blok nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Tijdelijk probleem
Ondanks de verliezen op grond zijn gemeenten hoopvol gestemd. Ze zien de stagnatie van de woningmarkt als een tijdelijk probleem. Daarom zijn ze terughoudend in het (tijdelijk) herbestemmen van gronden. Om beweging te krijgen in de woningmarkt, zoeken gemeenten vooral samenwerking met andere partijen. “Gemeenten laten zich niet ontmoedigen door de stagnerende woningmarkt en zoeken naar creatieve oplossingen om de markt weer los te trekken”, aldus VNG-directeur Kees Jan de Vet. “Dat doen ze bijvoorbeeld door inwoners meer mogelijkheden te geven om te bouwen en hen meer zeggenschap te geven over de publieke ruimte.”

Bezuinigingen
Ook voor de fysieke leefomgeving zoeken gemeenten naarstig naar mogelijkheden om minder geld uit te geven zonder te veel concessies te doen aan de kwaliteit en leefbaarheid. Daarom wordt vooral extra inspanning gevraagd van inwoners en ondernemers. Veel gemeenten sluiten bovendien kwaliteitsverlaging van bijvoorbeeld openbare ruimte en riolering niet uit. Een groter risico op schade door wateroverlast wordt geaccepteerd. Om geld in het laatje te krijgen zoeken gemeenten de oplossing in verkoop van vastgoed, ondanks het feit dat het een moeilijke markt is.

Gemeenteraadsverkiezingen
Marije Hulshof (directeur Stad, Omgeving en Strategie bij Royal HaskoningDHV): “Vanuit onze adviespraktijk weten we dat gemeenten staan voor grote vraagstukken in de fysieke leefomgeving. Met deze barometer willen we hen hierin gefundeerde ondersteuning bieden. Tevens is het erg waardevol om te leren van elkaars ervaringen.”

Over de Barometer Fysieke Leefomgeving
De Barometer Fysieke Leefomgeving is een initiatief van Royal HaskoningDHV en de VNG. Het belangrijkste thema van deze eerste editie was ‘bouwen en wonen’. Het is de eerste keer dat zo’n breed onderzoek is gehouden onder bestuurders en ambtenaren met een portefeuille op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling, stedelijk beheer / beheer openbare ruimte, milieu en duurzaamheid, woonbeleid, vastgoedbeheer, bouw, verkeer en vervoer. Aan het onderzoek deden 370 respondenten mee uit 215 gemeenten, waaronder meer dan 125 bestuurders.

Het uitgebreide onderzoeksrapport met alle resultaten is beschikbaar via: www.royalhaskoningdhv.com/barometer.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]