Nieuwsbericht | Datum: 27-05-2014Maatregelen en modellen nodig om hevige buien de baas te blijven
De nieuwe KNMI klimaatscenario's voorspellen meer zware regenbuien en grotere regengebieden. De scenario's zijn een impuls om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast door hevige buien. Het bewust bergen van water op straat en in het groen horen daarbij. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden.

Op 26 mei verschenen de KNMI klimaatscenario's '14 voor Nederland. Voor het stedelijk waterbeheer betekenen de klimaatscenario's:
  • De kans op zware buien neemt bij elk scenario toe, weliswaar met een grote onzekerheid.
  • De omvang van het gebied van extreme buien neemt toe en niet alleen de intensiteit. Dit betekent een grote toename van de hoeveelheid water die de riolering en het watersysteem moeten kunnen verwerken.
  • Per graad temperatuurstijging worden de buien 12% extremer
  • De gemiddeld grootste uursom kan in 2085 met 45% stijgen.


Bevestiging en aanscherping van de aanpak
De nieuwe klimaatscenario's bevestigen en verscherpen het bestaande beeld: meer en zwaardere extreme buien. In de Visie van Stichting RIONED Hevige buien, klimaatverandering en riolering (2007) heeft de vakwereld die uitdaging al erkend. Veel gemeenten nemen nu al maatregelen voor de hen bekende probleemsituaties en zullen daarmee doorgaan. Dit blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013.
De maatregelen kunnen bestaan uit meer opslagcapaciteit op de weg en in het groen, meer afvoer door buizen en grotere infiltratie in de bodem. Waterberging op straat gedurende enkele uren is een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket en acceptabel als het water niet in de huizen loopt.

Buien beter in kaart brengen
Stichting RIONED vindt extra inzet nodig op het in beeld krijgen van wateroverlast door hevige buien. Op dit moment wordt hard gewerkt aan geavanceerde rekenmodellen om wateroverlast te berekenen en te visualiseren. Tegenwoordig zijn de hoogteverschillen op stoeptegelniveau bekend, zijn de neerslaggegevens veel preciezer en de modellen verbeterd. Steeds vaker kunnen gemeenten en waterschappen het effect van zware buien dus nabootsen en beter bepalen of maatregelen genomen moeten worden, waar, wanneer en met welke kosten.
Op deze wijze kan de aanpak in Nederland meegroeien met de problemen en streeft de rioleringszorg om aantoonbaar effectieve maatregelen te nemen en de kosten beheersbaar te houden.


Deel dit artikel:                   

VolkerWessels lanceert Asset.Insight.
Nieuwsbericht
Klimaatbegroting 2019 Eindhoven: CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van de inwoners
Nieuwsbericht
IPO: Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
VNG: In het belang van onze inwoners
Nieuwsbericht
Tiny Forest verbindt buurt met natuur
Nieuwsbericht
Helmond kiest voor slimme verlichting op maat met nieuwste generatie bewegingssensoren
Weblogposting
Een kijkje in de 'groenste' transferiumgarage van Nederland
Nieuwsbericht
Eerste twaalf partnergemeenten Tiny Forest bekend
Nieuwsbericht
Vakbeurs Openbare Ruimte 2018: Vakantie? Niet voor openbare ruimte
Weblogposting
Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
Nieuwsbericht
Luchtkwaliteit binnensteden nog dit jaar verbeterd
Nieuwsbericht
Sweco & 4cast bereiden provincie Utrecht voor op toekomstig verkeersbeleid
Nieuwsbericht
Brede coalitie aan de slag voor beter werkende woningmarkt
Nieuwsbericht
Vakbeurs Openbare Ruimte 2018: Beurs bruist van de nieuwe ontwikkelingen
Weblogposting
De Staat van het Nederlandse waterbeleid
Nieuwsbericht
Beter inzicht in bodemdaling Kanis, Kamerik en Kockengen
Artikel
Lightwell & Tomingroep zetten Almere in mooi licht
Weblogposting
Henk de Jong nieuwe algemeen directeur PBLQ
Nieuwsbericht
Europese steden onderschatten potentieel van fietsers en voetgangers
Nieuwsbericht
Lightwell & Tomingroep zetten Almere in mooi licht
Weblogposting
[Banners]