hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 27-05-2014Maatregelen en modellen nodig om hevige buien de baas te blijven
De nieuwe KNMI klimaatscenario's voorspellen meer zware regenbuien en grotere regengebieden. De scenario's zijn een impuls om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast door hevige buien. Het bewust bergen van water op straat en in het groen horen daarbij. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden.

Op 26 mei verschenen de KNMI klimaatscenario's '14 voor Nederland. Voor het stedelijk waterbeheer betekenen de klimaatscenario's:
  • De kans op zware buien neemt bij elk scenario toe, weliswaar met een grote onzekerheid.
  • De omvang van het gebied van extreme buien neemt toe en niet alleen de intensiteit. Dit betekent een grote toename van de hoeveelheid water die de riolering en het watersysteem moeten kunnen verwerken.
  • Per graad temperatuurstijging worden de buien 12% extremer
  • De gemiddeld grootste uursom kan in 2085 met 45% stijgen.


Bevestiging en aanscherping van de aanpak
De nieuwe klimaatscenario's bevestigen en verscherpen het bestaande beeld: meer en zwaardere extreme buien. In de Visie van Stichting RIONED Hevige buien, klimaatverandering en riolering (2007) heeft de vakwereld die uitdaging al erkend. Veel gemeenten nemen nu al maatregelen voor de hen bekende probleemsituaties en zullen daarmee doorgaan. Dit blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013.
De maatregelen kunnen bestaan uit meer opslagcapaciteit op de weg en in het groen, meer afvoer door buizen en grotere infiltratie in de bodem. Waterberging op straat gedurende enkele uren is een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket en acceptabel als het water niet in de huizen loopt.

Buien beter in kaart brengen
Stichting RIONED vindt extra inzet nodig op het in beeld krijgen van wateroverlast door hevige buien. Op dit moment wordt hard gewerkt aan geavanceerde rekenmodellen om wateroverlast te berekenen en te visualiseren. Tegenwoordig zijn de hoogteverschillen op stoeptegelniveau bekend, zijn de neerslaggegevens veel preciezer en de modellen verbeterd. Steeds vaker kunnen gemeenten en waterschappen het effect van zware buien dus nabootsen en beter bepalen of maatregelen genomen moeten worden, waar, wanneer en met welke kosten.
Op deze wijze kan de aanpak in Nederland meegroeien met de problemen en streeft de rioleringszorg om aantoonbaar effectieve maatregelen te nemen en de kosten beheersbaar te houden.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]