hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 04-11-2014Onderzoek naar klimaatbestendige steden afgerond

Bron: TNOAlle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert sterk binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest efficiënt kan gebeuren door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Veel daarvan kunnen tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd om kosten te besparen.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC). Het eindrapport van het programma is op 29 oktober 2014 aangeboden aan Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Boudewijn Revis, wethouder gemeente Den Haag, Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, en Adri Bom-Lemstra, loco dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Climate Proof Cities
Het onderzoeksprogramma heeft veel kennis opgeleverd om Nederlandse steden klimaatbestendig te maken, met een focus op hittestress en wateroverlast door piekbuien. Het programma is uitgevoerd door een consortium van tien universiteiten en kennisinstellingen bestaande uit TNO, Deltares, Wageningen University, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Unesco-IHE, KWR en de Universiteit van Amsterdam, Om antwoorden te geven op praktijkvragen hebben ze gedurende 4 jaar nauw samengewerkt met Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rijswijk, Tilburg, Noord-Brabant, de STOWA, Hoogheemraadschap van Delfland, Waternet, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.

Rol van TNO
TNO was als consortiumleider verantwoordelijk voor de coördinatie, integratie en communicatie van het onderzoeksprogramma en heeft een belangrijke rol gespeeld in het agenderen van het thema klimaatverandering in de stad, zowel nationaal als in verschillende steden en waterschappen. De bijdragen van TNO aan het onderzoek strekten zich uit van de analyse van satellietbeelden om de temperatuur in Nederlandse steden tijdens een hittegolf in kaart te brengen tot onderzoek naar de rol van burgers in de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Ook is onderzocht wat het effect van hitte op de gezondheid van ouderen is. Zo bleek dat een waarschuwingsperiode van drie dagen voor hen, evenals voor jongeren, te kort is om zich aan te kunnen passen aan een naderende hittegolf. Verder is een eerste benadering gemaakt van de maatschappelijke kosten van hittestress door sterfte, ziekenhuisopnames en verminderde arbeidsproductiviteit, welke kunnen oplopen tot honderden miljoenen Euro’s.

Climate Proof Cities is onderdeel van het nationale onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Deel dit artikel:                   

Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Gebiedsvisie voor nieuwe invulling terrein Centrale Gelderland
Nieuwsbericht
Ondertekening Green Deal Aquathermie: huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
Nieuwsbericht
Stationsgebied Eindhoven: overheden zoeken partners voor ontwikkeling
Nieuwsbericht
Amsterdam lanceert plan voor schonere lucht
Nieuwsbericht
Herziene norm voor kolken gepubliceerd
Nieuwsbericht
Anti-tegelactie in de Achterhoek: Ben je nu helemaal betegeld?!
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018
Nieuwsbericht
BAM plant 150.000 bomen ter gelegenheid van 150ste verjaardag
Nieuwsbericht
Eindhoven Airport & BAM: akkoord financiële afwikkeling parkeergarage
Nieuwsbericht
Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein
Nieuwsbericht
Bravodirect: nieuwe naam en uiterlijk voor HOV in Brabant
Nieuwsbericht
Fryslân wil betere wandelvoorzieningen
Nieuwsbericht
Vacature Account Manager - 40 uur per week
Weblogposting
Vacature Medewerker service en support - 40 uur per week
Weblogposting
Brabantse Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Staten
Nieuwsbericht
Nederlandse steden ingehaald op gebied duurzaamheid
Nieuwsbericht


[Banners]