hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 15-04-2015Vlag uit voor oplevering zettingsvrije weg
De bewoners van Noorden hangen de vlag uit. Het wegzakken van de 50 kilometer weg die dwars door het Zuid-Hollandse dorp loopt, is definitief tot halt geroepen nu Dura Vermeer de weg op palen heeft gezet.

Met een gouden schaar verrichtten de oudste inwoners Lena Tersteeg (96) en Henk Immerzeel (80) de officiële opening. Daarna werd de weg symbolisch in gebruik genomen door op de step het nieuwe asfalt te “testen”. Wethouder Guus Elkhuizen sprak zijn lof uit over het project. Hij vond een voorbeeld van hoe een overheid zou moeten werken en roemde de uitvoerder van Dura Vermeer en zijn team die tijdens de werkzaamheden intensief contact hadden met de omwonenden.

Nauwelijks toegepaste methode
De Voorweg (N463) te Noorden verkeerde al ruime tijd in een slechte onderhoudsstaat. Door de slappe bodem kampte de weg met verzakkingen. Verder was er achterstallig onderhoud en kende de weg regelmatig wateroverlast. Dura Vermeer Infrastructuur Zuid West heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen om een zettingsvrije weg te realiseren waardoor alle problemen worden opgelost. Vaak worden dergelijke problemen nog opgevangen door geëxpandeerd polystyreen (EPS) oftewel piepschuim onder het wegdek te leggen. Die oplossing heft echter alleen plaatselijke zettingsverschillen op en stopt bovendien de autonome daling van de bodem niet.

Dura Vermeer en ingenieursbureau ABT dachten een duurzame oplossing uit. Die werd gevonden in het storten van een 33 centimeter dikke laag beton, dat met staalvezels is versterkt. Om die te kunnen aanbrengen zijn 1820 prefab betonnen palen van 10 tot 13 meter door het bestaande asfalt heen aangebracht. De palen staan ca. 2 meter in de vaste zandlaag. Op de palen in het anderhalve kilometer lange wegtracé is vervolgens het beton gestort, dat uiteindelijk is afgewerkt met een asfaltlaag.

Verkorte uitvoeringsperiode
Belangrijk onderdeel van het design & construct-contract vormde de eis van de opdrachtgever dat de omgeving zo kort mogelijk overlast van het werk ondervond. ‘Door staalvezels in plaats van traditionele wapeningsnetten toe te passen, kunnen we de overlast al flink beperken’, licht bedrijfsleider Martijn Euser van Dura Vermeer toe. ‘Anders ben je ook nog een paar dagen aan het vlechten.’

Door het ontwerp te optimaliseren, een slimme uitvoeringsmethode met Dura Vermeer Beton- en Waterbouw en goede communicatie met de opdrachtgever, bewoners en andere belanghebbende is Dura Vermeer er in geslaagd om een aanzienlijk kortere uitvoeringsperiode te realiseren. Mede hierdoor en door beperking van overlast zijn er positieve geluiden vanuit alle partijen te horen.Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]