hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-07-2015Rioolstelsels op de schop door klimaatverandering
Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om het toenemende aantal zomerse hoosbuien op te vangen. Een derde van de jaarlijkse rioleringsinvesteringen zijn mede gericht op het voorkomen van problemen door regen. Om de wateroverlast tijdens de zomerse buien te beperken, zorgen gemeenten voor tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Ook bewoners kunnen helpen door hun tuin niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden bij de gemeente. Dit blijkt uit het eerste nationale onderzoek naar de aanpak van regenwateroverlast onder twee derde van de Nederlandse gemeenten.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Stichting RIONED, blijkt dat gemeenten verschillende en steeds meer maatregelen nemen. Veelvoorkomende aanpassingen zijn de aanleg van aparte regenwaterriolen, tijdelijke waterberging in het groen en op straat, weghalen van obstakels - zoals verkeersdrempels - die de afstroming belemmeren en extra kolkenreiniging. Gemeenten treffen steeds vaker ook maatregelen aan in het straatprofiel en in het groen. De straat en groenvoorzieningen kunnen veel regenwater even opslaan als het rioolstelsel maximaal is belast. Water op straat hoort dus bij het nieuwe klimaat. De aanpak richt zich vooral op het voorkomen van schade, zoals water dat gebouwen inloopt.

Verstening tuinen maakt regenwateroverlast erger
Door de toename van het aantal betegelde tuinen kan er steeds minder regenwater in de bodem zakken. Hugo Gastkemper, directeur van Stichting RIONED: “Tuineigenaren zijn belangrijke waterdragers in de strijd tegen regenwateroverlast. Wanneer bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool.”

Bewoners kunnen verschillende effectieve maatregelen nemen om regenwateroverlast tegen te gaan. Door bijvoorbeeld naast het terras een border of grindstrook te maken, kan het water van het terras sneller in de grond zakken. Ook een grasveld zorgt ervoor dat er minder water blijft staan bij hevige regenbuien. Daarnaast kunnen bewoners wateroverlast melden bij hun gemeente, net zoals het melden van losliggende tegels of kapotte straatverlichting.

Het aantal gemeenten dat bewoners stimuleert of verplicht hun regenwater op eigen terrein te verwerken is in 10 jaar gestegen van 12% naar 32%.

Steeds meer hoosbuien
Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Doordat ons klimaat verandert, komen hoosbuien steeds vaker voor. Bij hevige regen loopt het riool helemaal vol en blijft water op straat staan. Dit water staat als het ware even in de file voor afvoer door het riool en in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Belangrijk is dat de schade door hevige buien beperkt blijft. Voorbeelden van schade zijn regenwater dat een gebouw instroomt vanuit de openbare ruimte, afsluiting van belangrijke verkeersroutes of tunnels, langdurige hinder voor verkeer in woonstraten, afvalwater uit het riool op straat en opdrijvende putdeksels.

Forse investeringen in het riool
Het Nederlandse rioolstelsel heeft een vervangingswaarde van ongeveer 90 miljard euro. Om de riolering op peil te houden wordt jaarlijks bijna een miljard euro geïnvesteerd. Uit het onderzoek blijkt dat 340 miljoen euro mede wordt uitgegeven om hoosbuien beter te verwerken (bedragen inclusief btw). De kosten voor aanleg en onderhoud van het riool worden meestal gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke rioolheffing.

Over het onderzoek
Het onderzoek is gehouden in de maanden mei en juni van 2015. Daaraan hebben 278 gemeenten deelgenomen (71%). De deelnemende gemeenten hebben samen 12,9 miljoen inwoners (76% van Nederland). De hiervoor genoemde getallen zijn geëxtrapoleerd naar heel Nederland. In het onderzoek zijn met een vragenlijst gegevens gekregen over de omvang van schade door hevige buien, de maatregelen die gemeenten nemen en de kosten daarvan.Deel dit artikel:                   

Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Gebiedsvisie voor nieuwe invulling terrein Centrale Gelderland
Nieuwsbericht
Ondertekening Green Deal Aquathermie: huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
Nieuwsbericht
Stationsgebied Eindhoven: overheden zoeken partners voor ontwikkeling
Nieuwsbericht
Amsterdam lanceert plan voor schonere lucht
Nieuwsbericht
Herziene norm voor kolken gepubliceerd
Nieuwsbericht
Anti-tegelactie in de Achterhoek: Ben je nu helemaal betegeld?!
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018
Nieuwsbericht
BAM plant 150.000 bomen ter gelegenheid van 150ste verjaardag
Nieuwsbericht
Eindhoven Airport & BAM: akkoord financiële afwikkeling parkeergarage
Nieuwsbericht
Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein
Nieuwsbericht
Bravodirect: nieuwe naam en uiterlijk voor HOV in Brabant
Nieuwsbericht
Fryslân wil betere wandelvoorzieningen
Nieuwsbericht
Vacature Account Manager - 40 uur per week
Weblogposting
Vacature Medewerker service en support - 40 uur per week
Weblogposting
Brabantse Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Staten
Nieuwsbericht
Nederlandse steden ingehaald op gebied duurzaamheid
Nieuwsbericht


[Banners]