hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 01-09-2015Innovatief gansverjagend gras grondstof voor bio-based straatmeubilair

Bron: StruktonBio-based designzitbanken als wenkend perspectief voor de circulaire economie. Deze duurzame innovatie is het resultaat van samenwerking tussen technologiebedrijf Strukton, luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Miscanthusgroep, Hogeschool Inholland, TheSolidGrounds en Hempflax. Zij kwamen op 27 augustus 2015 overeen bio-based straatmeubilair te plaatsen op Amsterdam Airport Schiphol. Eind dit jaar krijgen Schiphol Plaza en andere publieke locaties binnen de gemeente Haarlemmermeer acht zitbanken van Olifantsgras.

Het bio-based straatmeubilair wordt geproduceerd van de Miscanthusgrassoort Olifantsgras. Olifantsgras is een vogelwerend gewas. Het telen van dit gras verhoogt de vliegveiligheid, omdat het ook ganzen verjaagt.

Strukton is een van de deelnemers in het initiatief theGROUNDS om innovatieve toepassingen te ontwikkelen voor een duurzame luchthaven. In die hoedanigheid heeft Strukton in zijn prefab-betonlab experimenten gedaan met de toepassing van miscanthus in beton. Als één van de eerste partijen is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken. Van het sterk vezelhoudende plantenmateriaal wordt nu bio-composiet en bio-beton van goede kwaliteit gemaakt. Een innovatief bio-based materiaal met grote mogelijkheden voor de toekomst.

Aanleiding
Vogels – in het bijzonder ganzen – vormen een groot risico rondom vliegvelden. Vogelaanvaringen leveren jaarlijks veel vertraging en schade, bovendien is de vliegveiligheid in het geding. Door het verjagen en zelfs vergassen van groepen vogels is de populatie gestabiliseerd, maar voor een duurzame en meer diervriendelijke teruggang van het aantal vogels is een andere strategie nodig.

Op initiatief van luchthaven Schiphol is in 2010 theGROUNDS opgericht. Hierdoor startte de zoektocht naar vogelvriendelijke langetermijnoplossingen voor de vliegveiligheid. Dit leidde in 2011 tot een Green Deal tussen de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, Wageningen UR en de landbouwcoöperatie Miscanthusgroep. Een transitie in het landschap rondom Schiphol vond plaats met als doel om wisselteelten zoals graan en bieten, waar de vogels juist op af komen, te vervangen door vogelwerende vezelgewassen zoals het meerjarige Olifantsgras (een Miscanthussoort), Hennep en Vlas.

Betrokken partijen
Vanuit de gezamenlijke visie en bedrijfseconomische voorwaarden is het belangrijk om voor deze gewassen toepassingen te vinden in het gebied waardoor de lijnen in de keten kort blijven. Hiermee profileert regio Schiphol zich als hotspot voor de circulaire economie.

TheSolidGrounds (TSG kennismakelaars), voortgekomen uit theGROUNDS en mede uitvoerder van de genoemde Green Deal, nam het initiatief voor de Ambachtelijke Academie op Schiphol Trade Park. Het doel hiervan is om samen met Hogeschool Inholland, Wageningen UR en ondernemers in het nieuwe Miscanthus-landschap toepassingen te ontwikkelen en een leeromgeving bio-based economy op te zetten. Daar begonnen de eerste experimenten met Miscanthus-beton.

Strukton, member van theGROUNDS, is in het Prefab Beton-lab gaan experimenteren met de toepassing van Miscanthus in beton. Als één van de eerste is Strukton erin geslaagd om hiervan een solide bouwsteen te maken.

Het initiatief om straatmeubilair te maken van de verschillende vezelgewassen komt van Hogeschool Inholland vanuit de samenwerking in de Ambachtelijke Academie. Ondersteund door het ‘Center for Bio-Based Economy’ en het programma ‘Duurzame Techniek & Groen’ onderzoeken studenten en experts van het Composietenlab van Hogeschool Inholland de verwerking van, door Hempflax bewerkte, Hennep- en vlasvezels in vezelversterkte composieten.

Inmiddels zijn de bovengenoemde partijen gezamenlijk in staat om biocomposiet en biobeton van goede kwaliteit te produceren. Deze showcase op een publiekslocatie die de verbinding maakt tussen Miscanthus-beton, bio-composiet en de omgeving en ook nog binnen het gebied waar de biovezels groeien, is de volgende stap in het verhaal van de transitie naar de circulaire economie.Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]