Nieuwsbericht | Datum: 29-03-2018Omzet Tauw stijgt met 8% in 2017

Bron: Tauw bvEuropees advies- en ingenieursbureau volledig in handen van medewerkers

Tauw Group B.V., het Europese advies- en ingenieursbureau voor de duurzame leefomgeving, boekte in 2017, net als in 2015 en 2016, goede financiële resultaten. Het bureau noteerde een omzetstijging van 8%, van 109 miljoen naar 118 miljoen euro. 2017 stond in het teken van de terugkoop van het minderheidsaandeel (25%) van investeerder Wadinko door Tauw. Daarmee kwam het advies- en ingenieursbureau volledig in handen van de werknemers en het management.

De financieel gezonde situatie én de medewerkersparticipatie bieden het bureau een stabiele basis naar de toekomst. In de komende jaren is volop ruimte voor innovaties in projecten en ontwikkeling van medewerkers.

Medewerkersparticipatie
Het Europese advies- en ingenieursbureau heeft in 2017 voor een unieke vorm van medewerkersparticipatie gekozen. Daarbij valt zeggenschap en eigenaarschap bewust niet samen met de managementstructuur. Tauw-CEO Annemieke Nijhof vindt dit participatief leiderschap een zeer logische keuze. ”De binding van medewerkers met de Tauw-organisatie is altijd sterk geweest. We willen niet dat er een soort partnerschap ontstaat, waarbij de managers én de organisatiemacht bezitten én ook het grootste deel van de winst incasseren. We creëren de resultaten met elkaar en iedereen participeert daarin financieel gelijkwaardig. Zo heeft iedere medewerker met een onbepaalde tijdcontract certificaten gekregen. Daarnaast heeft maar liefst 50% van de medewerkers zelf meer participaties gekocht.”

Technology Development Board
Tauw-medewerkers besteden een belangrijk deel van hun tijd aan product- en kennisinnovatie. Om op internationaal niveau een sterke positie te verwerven, blijft Tauw fors investeren in nieuwe technologische oplossingen. Die investeringen zijn noodzakelijk om de komende jaren voorop te blijven lopen de sterk veranderende omgeving. Sterke focus hierbij ligt op datamanagement en innovatieve vertaling van onderzoeksresultaten en advies. Vanuit de in 2017 binnen Tauw opgerichte Technology Development Board worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe meetmethoden met drones en XRF, en de vertaling van resultaten met VR/AR.

Nationaal en internationaal positief
In de omzetstijging van 8% in 2017 is het aandeel van de buitenlandse entiteiten met 11% het grootst geweest. Nijhof: “Dit is in lijn met de Tauw Group Strategy 2020, waarin we inzetten op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector.” De toegevoegde waarde stijgt met 9% van 86,3 miljoen euro in 2016 naar 93,7 miljoen euro in 2017. Ook deze stijging is met name zichtbaar in de buitenlandse entiteiten (stijging van 10%).

Het bruto resultaat bedraagt 3,7 miljoen euro. De Nederlandse groepsmaatschappijen droegen hieraan bij met 1,9 miljoen euro en de buitenlandse groepsmaatschappijen met 1,8 miljoen euro. Het resultaat in het buitenland is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Als gevolg van de extra kosten die met de herfinanciering en de introductie van de medewerkersparticipatie gepaard gingen, laat Nederland in 2017 een lager bruto resultaat zien dan in 2016.

In het boekjaar 2017 hebben alle buitenlandse groepsmaatschappijen en alle business units in Nederland een positief resultaat gerealiseerd. In de landen Frankrijk en Spanje is sprake van een aanzienlijke verbetering van het resultaat. Het netto resultaat laat een stijging zien van 2.9 miljoen euro in 2016 naar 3.0 miljoen euro in 2017.

Kerncijfers
In € miljoenen 2017 / 2016
Omzet 117,8 / 109,3
EBITDA 6,0 / 6,6
Resultaat voor belasting (EBT) 3,7 / 4,4
Netto resultaat 3,0 / 2,9
Gemiddeld aantal FTE’s 1.003 / 947

Vooruitblik
Tauw verwacht ook in 2018 positieve marktomstandigheden voor alle relevante marktsectoren. Nijhof over 2018: “Hierin zetten we in op verdere versterking van onze positie in de Europese industriële sector, hetzij via autonome groei dan wel overnames. Doelstelling voor de Nederlandse publieke sector is om in 2018 het positieve resultaat verder te verbeteren.” De totale financiële doelstelling is een stabiele winstgevendheid van minimaal 5,7% EBITDA in 2018 en 7% in 2020. Voor 2018 bedraagt de omzetdoelstelling op groepsniveau 121 miljoen euro, met een EBITDA van 7 miljoen euro en een bruto resultaat van 5,1 miljoen euro.Deel dit artikel:                   

Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018
Nieuwsbericht
BAM plant 150.000 bomen ter gelegenheid van 150ste verjaardag
Nieuwsbericht
Eindhoven Airport & BAM: akkoord financiële afwikkeling parkeergarage
Nieuwsbericht
Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein
Nieuwsbericht
Bravodirect: nieuwe naam en uiterlijk voor HOV in Brabant
Nieuwsbericht
Fryslân wil betere wandelvoorzieningen
Nieuwsbericht
Vacature Medewerker service en support - 40 uur per week
Weblogposting
Vacature Account Manager - 40 uur per week
Weblogposting
Brabantse Omgevingsvisie voor besluitvorming naar Staten
Nieuwsbericht
Nederlandse steden ingehaald op gebied duurzaamheid
Nieuwsbericht
Nacht van de Nacht in het Lauwersmeergebied
Nieuwsbericht
Gratis advies over recycling van uw pmd-bedrijfsafval
Nieuwsbericht
Betonwapening parkeergarage niet aangepast op afwijkend ontwerp
Nieuwsbericht
VolkerWessels lanceert Asset.Insight.
Nieuwsbericht
Klimaatbegroting 2019 Eindhoven: CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
VNG-reactie op Rijksbegroting: in het belang van de inwoners
Nieuwsbericht
IPO: Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
VNG: In het belang van onze inwoners
Nieuwsbericht
Tiny Forest verbindt buurt met natuur
Nieuwsbericht
Helmond kiest voor slimme verlichting op maat met nieuwste generatie bewegingssensoren
Weblogposting
Een kijkje in de 'groenste' transferiumgarage van Nederland
Nieuwsbericht
[Banners]