hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 30-10-2019Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Met als hoogtepunt de Klimaatweek in oktober

Groningen staat in 2020 een jaar lang volledig in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Als hoogtepunt wordt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2020 de Klimaatweek (Climate Adaptation Week) georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Groningen met de partners van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation. Het jaar 2020 is ook internationaal het jaar van actie (Year of Action) omtrent klimaatadaptatie. Op 22 oktober 2020 komen in Amsterdam tijdens de Climate Adaptation Summit wereldleiders bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties. In navolging hiervan worden er ook activiteiten georganiseerd in de gaststeden van het Global Center on Adaptation: Rotterdam en Groningen. Groningen wil in 2020 aandacht genereren voor het versnellen van klimaatadaptatie bij bedrijven, wetenschappers, inwoners, onderwijs en overheden. Groningen toont zich dan aan de wereld met de vele projecten, proeftuinen en bedrijvigheid die plaatsvinden op het gebied van klimaatadaptatie.

Regionale proefprojecten uit Noord-Nederland worden getoond
Op 17 oktober 2018 opende voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon het kantoor in Groningen van het Global Center on Adaptation. Hij is medevoorzitter van een mondiale commissie over adaptie die onlangs tijdens de VN-klimaattop in New York een actieprogramma presenteerde, dat de aanleiding vormt voor 2020 als jaar van actie omtrent klimaatadaptatie. Het Global Center on Adaptation ondersteunt deze commissie, onder andere bij de mondiale agendering via onderzoek en proefprojecten. In het klimaatjaar belicht Groningen de lokale en regionale voorbeelden, zoals het 2.500 ha waterbergingsgebied de Onlanden dat Groningen beschermt tegen natte voeten of de zilte teelt proefvelden waarin geëxperimenteerd wordt met klimaatbestendige landbouwproducten. De nauwe samenwerking met het Global Center on Adaptation biedt Groningen de kans om de regio internationaal te tonen als het gaat om klimaatadaptatie en de uitwisseling van kennis.

Verschillende activiteiten rondom klimaatadaptatie
Om de verschillende aspecten van klimaatadaptatie en specifieke expertise in Noord-Nederland te tonen, zullen er in het gehele jaar 2020 diverse klimaatactiviteiten worden georganiseerd, waarbij het zwaartepunt ligt in de Klimaatweek in oktober 2020. Groningen en Rotterdam bieden samen een podium waar wetenschap, overheid en de private sector state-of-the-art ideeën uit kunnen wisselen. Daarnaast komt er in Groningen een manifestatie over een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving en worden jongeren betrokken bij het thema met een jongerenklimaattop (Youth Summit). De gemeente Groningen en IVN Natuureducatie spreken, samen met andere partijen, de intentie uit om dit educatieve programma te ondersteunen. En er worden verschillende publieksactiviteiten georganiseerd om iedereen te betrekken bij het thema. Meer informatie is te vinden via de website ClimateInitiativeNoordNederland.nl.

Het waarom achter het klimaatjaar
Het klimaat verandert en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op het weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. Klimaatverandering is niet meer terug te draaien. De gevolgen zijn vooral lokaal direct merkbaar: wateroverlast, hittestress en droogte. Lokaal wordt er gewerkt aan verschillende oplossingen die niet alleen technisch goed moeten werken, maar ook betaalbaar zijn en passen in onze sociale structuren. Om Stad en regio voor te bereiden op de klimaatverandering hebben we iedereen nodig om op termijn goed om te gaan met het veranderende klimaat: inwoners, beleidsmakers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Het jaar van actie is bedoeld om iedereen samen te brengen en gezamenlijk actie te ondernemen.


Deel dit artikel:                   

Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Gebiedsvisie voor nieuwe invulling terrein Centrale Gelderland
Nieuwsbericht
Ondertekening Green Deal Aquathermie: huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst
Nieuwsbericht
Stationsgebied Eindhoven: overheden zoeken partners voor ontwikkeling
Nieuwsbericht
Amsterdam lanceert plan voor schonere lucht
Nieuwsbericht
Herziene norm voor kolken gepubliceerd
Nieuwsbericht
Anti-tegelactie in de Achterhoek: Ben je nu helemaal betegeld?!
Nieuwsbericht
Nieuwe directeur voor de Bouwcampus
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018
Nieuwsbericht


[Banners]