hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-02-2020Heijmans: sterke stijging resultaat 2019, dividend hervat
Kernpunten
  • Onderliggende EBITDA* stijgt met 26% tot € 54 miljoen;
  • Netto resultaat 2019 neemt toe met 50% tot € 30 miljoen (2018: € 20 miljoen);
  • Orderportefeuille neemt toe met ruim € 100 miljoen tot € 2,1 miljard;
  • Balans verder verbeterd: hogere solvabiliteit, lagere netto schuld;
  • Dividend hervat op € 0,28 per aandeel;
  • Outlook 2020: vergelijkbaar niveau met 2019.


Ton Hillen, CEO Heijmans: "2019 was voor Heijmans financieel een goed jaar. We hebben onze verwachtingen ruimschoots waargemaakt; al onze bedrijfsstromen hebben bijgedragen aan ons positieve resultaat. Bij infra en utilitaire activiteiten is in voorgaande jaren bijgestuurd en we plukken nu duidelijk de vruchten van die maatregelen. Op basis van de verbeterde winstgevendheid stelt Heijmans voor het dividend te hervatten op een niveau van € 0,28 per aandeel. Over onze veiligheidsprestaties zijn we teleurgesteld. Want ondanks alle effort die we steken in ons veiligheidsprogramma GO, overleed een werknemer bij een van onze projecten. Veiligheid blijft de hoogste prioriteit; we werken veilig of we werken niet. Afgelopen jaar is de sector beïnvloed door PFAS en stikstof. Deze ontwikkelingen zijn vooral voelbaar bij regionale infra-projecten, maar hebben op de rest van onze activiteiten vooralsnog beperkte invloed. Het uitblijven van grote tenders op de inframarkt is verontrustend, waardoor we ons op de lange termijn - richting 2021 - zorgen maken over de infrasector. Het is van belang voor Nederland dat op korte termijn maatregelen worden genomen om te voorkomen dat vooral de inframarkt op langere termijn verder terugvalt. Ondanks dit, ziet Heijmans 2020 met vertrouwen tegemoet."

Lees hier het gehele persbericht.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]