hierbenik2
Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 08-04-2020Gemeente Groningen: Tussentijdse maatregelen om verbinding centrum en Vinkhuizen te verbeteren
Volgende fase Aanpak Ring West

Uit onderzoek blijkt dat de westelijke ringweg op de huidige plek de beste oplossing is. Dit jaar wordt deze variant verder uitgewerkt. Daarop vooruitlopend wil het college van B&W met drie tussentijdse aanpassingen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid tussen Vinkhuizen en het centrum verbeteren. Deze maatregelen hebben ook een positief effect op de leefbaarheid.

De drie tussentijdse aanpassingen zijn het resultaat van gesprekken met de omwonenden. De reconstructie van de Ring West is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van Groningen als compacte duurzame stad en om de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. De razendsnelle ontwikkeling van de Reitdiepzone van een industriegebied naar een woonwijk vraagt ook om aanpassingen van de Ring West.

Drie aanpassingen
De ontsluiting van het woon- en winkelgebied Reitdiephaven op de rotonde bij de aansluiting van de Professor Uilkensweg op de N355 wordt verbeterd.

De fietstunnels (kruising Siersteenlaan - Pleiadenlaan en ter hoogte van de Friesestraatweg) worden door het verwijderen van struiken, het eventueel verleggen van het fietspad en meer licht in de tunnel zelf veiliger.

Onderzocht wordt wat het effect is van nieuwe, innovatieve, lage geluidsschermen met lamellen die het geluid afbuigen. Deze lagere geluidsschermen zijn maximaal 1 meter hoog. Zo vormen ze geen visuele en fysieke barrières.

Planning
Samen met de provincie werkt de gemeente de komende tijd aan het voorkeursalternatief. Deze bestaat uit een deels tot gehele verdiepte ligging op bestaand tracé met verbetering van het aanliggende en kruisende fietsnetwerk, een hoogwaardige ruimtelijke inpassing en duurzame uitwerking op met name het gebied van energiebesparing, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook wordt hierbij gekeken naar de benodigde financiering. In 2022 stellen de gemeenteraad en de Provinciale Staten het voorkeursalternatief vast.


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]