Bron: De Borlderik
Weblogposting | Datum: 08-09-2016


Bloemenzaden van Kwekerij De Bolderik geven meer kleur aan het groen?
Een bloemrijke, natuurrijke, vrolijke omgeving daar streven wij naar.
Kwekerij De Bolderik levert inheemse bloemzaadmengsels in allerlei soorten en maten. Basis daarbij zijn de inheemse bloemen. Wij proberen daarmee ons steentje bij te dragen aan het behoud van de biodiversiteit, niet alleen van de bloemen, maar ook van de vlinders, wilde bijen, zweefvliegen en andere insecten.Bron: De Bolderik

De laatste tijd wordt het steeds duidelijker hoe belangrijk de wilde bijen zijn in de agrarische sector. Het toepassen van wilde bloemenmengsels in de akkerranden speelt daarin een belangrijke rol. Insecten kunnen zich daarin vestigen en van daaruit het gewas bestuiven, of zoals sluipwespen, hun voor de agrarische sector schadelijke gastheer te lijf gaan.

Met die randen alleen redden ze het echter niet. Bloemrijke velden in de openbare ruimte en parken maar ook in tuinen zijn onmisbaar voor het overleven/ instant houden van de bijenpopulatie en ook op daken is het mogelijk om aangepaste bloemenmengsels toe te passen.
Niets doen en wachten tot de bloemetjes vanzelf komen, wordt erg lang wachten. Uitstrooien in bestaande grasvelden is weggooien van geld. Goede voorbereiding is ook hier het halve werk en van groot belang om een inzaaiproject te kunnen laten slagen.

De Bolderik<> helpt graag om hierin te adviseren, niet alleen voor het voorbereiden van de in te zaaien locatie, maar ook bij de keuze van het meest geschikte mengsel. Dit kan één van onze standaard mengsels zijn, maar ook een mengsel aangepast aan de locatieodem en eventuele andere wensen.

Bij het toepassen van bloemenmengsels in de bebouwde kom of op zichtlocaties kan het van belang zijn om goed te communiceren met bewoners. Veel meerjarige mengsels bloeien het 1e jaar maar beperkt en zullen pas vanaf het 2e seizoen volop bloeien. Het combineren met 1-jarige mengsels is dan een mogelijkheid.
1-jarige mengsels geven meteen het 1e jaar een kleurrijk beeld, maar moet elk jaar bij gezaaid of opnieuw ingezaaid worden.
Behalve de voorbereidingen is ook het beheer van groot belang. Het maaitijdstip kan bepalend zijn welke soorten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen of dat soorten langzaam verdwijnen, bijvoorbeeld maaien nog voordat 1- en 2-jarigen zaad hebben kunnen zetten. De Bolderik<> kan helpen met het opstellen van een goed onderhoudeheer plan, toegespitst op de locatie.


Bron: De Bolderik

De Bolderik<> heeft ca. 30 verschillende mengsels, waaronder verschillende bijen en vlinder mengsels met plantensoorten die extra belangrijk zijn voor bijen/vlinders. We kijken daarbij naar zowel drachtplanten als waardplanten maar ook naar de spreiding in bloeitijd.

Een groot deel van onze zaden komt van eigen kwekerij. Ook daar proberen wij de natuur een handje te helpen. We werken biologisch, maken geen gebruik van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen en geven de vogels, zoals patrijzen en andere beesten die er wonen de ruimte.

Volgend jaar vieren wij ons jubileum, De Bolderik<> geeft dan al 25 jaar meer kleur aan het groen!


Bron: De Bolderik


Ontmoet Kwekerij De Bolderik op de Dag van de Openbare Ruimte op stand 2.4.10 / A!


Deel dit artikel:                   

Overname Infrasite
Nieuwsbericht
TU Delft spin-off Tiler ontvangt UNIIQ-investering voor doorontwikkeling oplaadtegel e-bikes
Nieuwsbericht
Inwerkingtreding Omgevingswet vraagt extra tijd
Nieuwsbericht
Meer vitamine G voor Groningen: aanpak samen met inwoners
Nieuwsbericht
Inwoners Groningen beoordelen onderhoud openbare ruimte
Nieuwsbericht
Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Amsterdam: genoeg zon- en windstroom voor 80% van de huishoudens in 2030
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Hub gaat lantaarnpaal vervangen in Smart City
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Heijmans en De Wever: 220 woningen in Berkel-Enschot en Tilburg
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Ban Ki-Moon, Rutte en Van Nieuwenhuizen starten actiejaar van klimaatcommissie
Nieuwsbericht
Septembercirculaire: groei van het gemeentefonds en provinciefonds
Nieuwsbericht
Prinsjesdag: eerste reactie VNG op Rijksbegroting 2020
Nieuwsbericht
Onderzoek naar bouwen boven het spoor
Nieuwsbericht
Rotterdam: Kader Gebiedsontwikkeling M4H vastgesteld
Nieuwsbericht
Strukton Civiel heeft samen met Waterbedrijf Groningen en Royal HaskoningDHV een complexe klus uitgevoerd.
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht


[Banners]